WIA-aanvullingsverzekeringen

WIA-aanvullingsverzekeringen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verplicht werkgevers hun werknemers te verzekeren voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. U als werkgever betaalt hiervoor WIA-premie die bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie afhankelijk van het risico. De WIA voorziet in een inkomensvoorziening voor werknemers die al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt zijn.

Waar bestaat de WIA uit?

De WIA bestaat uit twee regelingen; de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). De eerste is voor werknemers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn en werknemers die volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De IVA is voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Wat is een WIA-aanvullingsverzekering?

Met een WIA-aanvullingsverzekering voor uw werknemers, een collectieve WIA-aanvullingsverzekering, biedt u uw personeel aanvullende financiële hulp bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Middels deze verzekering wordt de WIA uitkering van de werknemer tot een bepaald niveau aangevuld. Daarnaast helpen de verzekeraars de werknemer met zaken als een mogelijke re-integratieondersteuning om weer aan de slag te gaan.

Wanneer treedt een WIA-aanvullingsverzekering in werking?

De eerste twee jaar van de ziekte van de werknemer bent u als werkgever wettelijk verplicht om het loon van uw werknemer door te betalen. Daarna geldt de WIA waar u WIA-premie voor heeft betaald aan het UWV. Wat veel werknemers niet beseffen is dat het inkomen van uw werknemer daarmee drastisch kan dalen tot een niveau waarbij dit voor vervelende persoonlijke gevolgen kan zorgen. Wanneer u als werkgever een aanvullende WIA-verzekering afgesloten heeft, kan dit uitkomst bieden. U kunt als werkgever zelf kiezen voor de vormen van aanvulling die u uw werknemers biedt.

Meer weten over: WIA-aanvullingsverzekeringen?

Collectieve WGA-hiaatverzekering

Een collectieve WGA-hiaatverzekering geeft uw werknemers een aanvulling op het inkomen wanneer zij een wettelijke WGA-vervolguitkering krijgen. De WGA-vervolguitkering is een percentage van het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Als uw werknemer een WGA-vervolguitkering krijgt, betekent dit een forse teruggang in het inkomen. De collectieve WGA-hiaatverzekering zorgt in dit geval voor een aanvulling op het inkomen. De overheid berekent de WGA-uitkering over het sociale verzekeringsloon (sv-loon) van de werknemer. Wanneer het werkelijke loon van de werknemer hoger ligt dan dit sv-loon, dan wordt dit niet opgenomen in de bepaling van de WGA-uitkering en kunt u deze niet verzekeren met een WGA-hiaatverzekering.

Collectieve vaste WIA-aanvulling verzekering

Met een collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling krijgen arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering, of een WGA-uitkering. De aanvulling is een vast percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd, bijvoorbeeld 10 procent. Ook hier komt het sv-loon om de hoek kijken. Verdiende de werknemer meer dan het sv-loon, dan krijgt hij over dit meerdeel geen aanvulling uit de vaste WIA-aanvulling verzekering.

Collectieve WIA-excedentverzekering

Wanneer u uw werknemers ook boven het sv-loon aanvullend WIA wilt verzekeren, dan is de WIA-excedentverzekering de oplossing. Hierbij wordt het deel boven het sv-loon verzekerd. Deze collectieve verzekering kan door uw werknemers zelf verzekerd worden. Bij een collectieve verzekering profiteren zij van bepaalde voorwaarden en een mogelijk premievoordeel door collectiviteit. Dit “loont” alleen als het werkelijke loon hoger is dan het sv-loon. De WIA-excedentverzekering vult het inkomen aan met een percentage van het meerdeel tot maximaal 70 of 80 procent. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Voor wie zijn deze collectieve WIA-aanvullingsverzekeringen bedoeld?

De collectieve WIA-aanvullingsverzekeringen zijn verzekeringen voor werknemers die u als werkgever kunt afsluiten. U biedt uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op de WIA-uitkering die zij ontvangen na meer dan twee jaar ziekte en helpt hen in aanvulling op hun inkomen. Let op: net als bij elke verzekering zijn bij deze aanvullende WIA verzekeringen ook voorwaarden van toepassing op de uitkering. Het is dus van groot belang om deze voorwaarden per verzekeraar te controleren.

Wilt u de mogelijkheden voor WIA-aanvullingsverzekeringen onderzoeken?

Als werkgever kunt u voor uw werknemers deze WIA-aanvullingsverzekeringen afsluiten en ze bij mogelijk langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid iets extra’s bieden. Wilt u de mogelijkheden voor uw bedrijf op een rijtje gezet zien? Een zakelijk adviseur van Scharenborg bedrijfsverzekeraars helpt u graag.

De voordelen van een WIA-aanvullingsverzekeringen

Veelgestelde vragen WIA-aanvullingsverzekeringen

Waarvoor zijn WIA-aanvullingsverzekeringen nodig?

Wanneer een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt raakt dan ontvangt deze slechts een deel van het inkomen. Een WIA-aanvullingsverzekering zorgt ervoor dat de WIA-uitkering wordt ...

Is een WIA-aanvullingsverzekering verplicht?

Nee, deze is niet verplicht. Het is voor u een mogelijkheid om uw werknemer extra te ondersteunen wanneer deze arbeidsongeschikt raakt of langdurig ziek is. ...

Is het verplicht om een WIA-aanvullingsverzekering af te sluiten?

Nee, dit is niet verplicht. Het kan wel aan te raden zijn wanneer u weet dat de uitkering die u ontvangt wanneer u arbeidsongeschikt raakt ...

Heb ik als ZZP-er een WIA-aanvullingsverzekering nodig?

Dit ligt eraan hoe u verder verzekerd bent. Een WIA-aanvullingsverzekering kan zorgen voor een aanvulling op uw inkomen. Heeft u ook andere aanvullende verzekering dan ...

Ik ben arbeidsongeschikt, kan ik nu nog een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U moet een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten voordat u deze eigenlijk nodig heeft. Wellicht heeft uw werkgever wel een WIA-aanvullingsverzekering en ...