Risicoanalyse met de ruimtemaker

Ondernemen is kansen zien en grijpen. En als u een nieuwe weg in slaat wilt u natuurlijk weten welke risico’s u neemt.

Communicatief risicomanagement

De ruimtemaker helpt u risico’s op een efficiënte manier te identificeren, te analyseren en actie te ondernemen. Dit gebeurt met gebruik van een innovatieve online dialoog en de expertise van uw medewerkers.

Het werkt als volgt; na het formuleren van de risicovraag nodigt de ruimtemaker een aantal van uw medewerkers uit deel te nemen aan een online gesprek. Elke medewerker benoemt vanuit zijn eigen perspectief de risico’s en mogelijke oorzaken en gevolgen. Via de online bespreking kunt u snel en efficiënt veel medewerkers raadplegen. Omdat medewerkers hun ideeën individueel invoeren worden in korte tijd meerdere mogelijke risico’s in kaart gebracht. De ruimtemaker ontdubbelt en categoriseert de gegevens. Een specificatie van mogelijke risico’s gaat naar uw managementteam. Het managementteam beoordeelt de mogelijke impact via de dialoog tool. De ruimtemaker roept het team bij elkaar om tot concrete actie te komen met als resultaat:

  • Objectieve analyse
  • Draagvlak binnen de organisatie
  • Kostenbesparing
  • Tijdwinst

Wilt u gebruik maken van de ruimtemaker, neem dan contact op met Herbert den Ouden.

Verzekeringstechnisch risicomanagement

Aansluitend op het traject van de ruimtemaker volgt een gestructureerde aanpak bij het maken van een professioneel risico- en verzekeringsadvies, dat voldoet bij een calamiteit. Onze risicokennis wordt toegepast voor een zorgvuldig samengesteld verzekeringspakket dat volledig afgestemd is op een specifiek bedrijf.

Door gebruik te maken van goede software worden voor de risicoanalyse van uw bedrijf specifieke vragen gesteld. Wij behandelen de bedrijfsstructuur, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmiddelen, de logistiek, het materieel, de voertuigen en het personeel. De risicoanalyse genereert een diepgaand inzicht in de verzekeringstechnische aspecten van uw onderneming.

Uiteraard wordt de eindrapport van de analyse persoonlijk door onze risicomanager met u besproken. Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.