Risicomanagement

Risicoanalyse met een ruimtemaker: Ondernemen is kansen zien en grijpen. Maar als u een nieuwe weg in slaat wilt u natuurlijk weten welke risico’s daarmee gepaard gaan.

Communicatief risicomanagement

De ruimtemaker helpt u om risico’s op een efficiënte manier te identificeren, te analyseren en actie te ondernemen. Dit doet hij met een innovatieve online dialoog tool die optimaal gebruik maakt van de expertise van uw medewerkers. Het werk als volgt, na het formuleren van de risicovraag nodigt de ruimtemaker een aantal medewerkers uit om deel te nemen aan een webbased sessie. Elke medewerker benoemt vanuit zijn eigen perspectief de risico’s en hun mogelijke oorzaken en gevolgen, via deze online sessie kunt u snel en efficiënt veel medewerkers raadplegen. Omdat medewerkers hun ideeën individueel invoeren worden er in korte tijd veel risico’s in kaart gebracht. De ruimtemaker zorgt ervoor dat alle gegevens ontdubbelt en gecategoriseerd worden. De specifieke risico’s gaan naar uw management team. Zij beoordelen de mogelijke impact via de dialoog tool. Daarna roept de ruimtemaker het management team bij elkaar om tot concrete actiepunten te komen met als resultaat:

• Objectieve analyse
• Breed draagvlak bij uw medewerkers
• Minder kosten
• Enorme tijdswinst

Wilt u meer weten over deze manier om kansen en risico’s in kaart te brengen neem dan contact op met onze ruimtemaker Herbert den Ouden.

Verzekeringstechnisch risicomanagement

In aansluiting op het traject van onze ruimtemaker staan wij voor een gestructureerde aanpak bij het maken van een integraal en professioneel advies dat leidt tot een risico- en verzekeringsprogramma dat doet wat er van mag worden verwacht ingeval van een calamiteit. Risicokennis en verzekeringskunde toepassen op een specifieke (bedrijfs)situatie.

Met onze software maken wij een volledige en grondige risicoanalyse van bedrijfsmatige risico’s. Door de ingebouwde dwarsverbanden in de vraagstelling worden alleen die vragen gesteld die voor de risico-analyse van uw bedrijf van belang zijn. Wij behandelen daarmee de bedrijfsstructuur, de bedrijfsmiddelen, de bedrijfsactiviteiten, de logistiek, het materieel en voertuigen en personeel. Dit genereert een compleet en duidelijk rapport dat een diepgaand inzicht biedt in de risico’s. Dit rapport geldt als basis voor de advisering betreffende het totale verzekeringspakket van de onderneming. De ondernemer heeft hierdoor een goed overzicht van alle risico’s en welke verzekeringen hier bij horen.

Een van onze adviseurs helpt u hier graag bij.