Pensioenregeling werknemers

Als werkgever wilt u goed voor uw werknemers zorgen. Tijdens hun loopbaan in uw bedrijf, maar zeker ook daarna. Zo’n 90% van alle Nederlandse werknemers bouwt pensioen op via de pensioenregeling van hun werkgever. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht, bijvoorbeeld als dit in de cao is geregeld of als men onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt. Ook als een pensioenregeling niet dwingend wordt voorgeschreven hebben veel werkgevers voor hun werknemers een pensioen geregeld. Een goede pensioenregeling hoort bij goed werkgeverschap en versterkt uw concurrentiepositie.
 

Wat is een collectief pensioen?

Een collectief pensioen is een pensioenregeling voor al uw werknemers of een specifieke groep werknemers. Door als bedrijf een pensioenregeling af te sluiten voor uw werknemers kunt u als werkgever profiteren van aantrekkelijke tarieven en voordelen. Zo bouwen uw werknemers een aardige aanvulling op hun AOW op. Een adviseur van Scharenborg in Enschede vertelt u graag meer over de mogelijkheden van een collectieve pensioenregeling.

Is het aanbieden van een pensioenregeling voor uw werknemers verplicht?

Nee, het is niet wettelijk verplicht om uw werknemers pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat. Daar staat dan beschreven op welke pensioenvoorziening uw werknemers recht hebben en u moet hier als werkgever ook aan voldoen. Valt uw branche niet onder een CAO? In Nederland is het pensioen van de werkgever wel een belangrijke en veel voorkomende arbeidsvoorwaarde. Uit concurrentieoverwegingen en goede wil naar uw werknemers is het wel gebruikelijk om een bedrijfspensioen aan te bieden.

Meer weten over: Pensioenregeling werknemers?

Fiscaal aantrekkelijk

Door pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken, stimuleert de overheid het opbouwen van pensioen door de werkgever. Dit maakt het voor u als werkgever aantrekkelijk om uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. U kunt er als werkgever ook voor kiezen om gezamenlijk met uw werknemer de kosten van de pensioenpremie te delen. Het deel wat de werknemer inlegt wordt ingehouden op het brutosalaris. Zo werkt u samen aan de toekomst van uw werknemer.

Verschillende vormen van pensioenregelingen

Een collectieve pensioenregeling kunt u als werkgever in verschillende vormen afsluiten. Eén van deze vormen is de salaris- of diensttijdregeling waarbij de werknemer een pensioen opbouwt aan de hand van het salaris wat hij door de jaren heen heeft verdiend. Bijvoorbeeld een middelloonregeling waarbij het pensioen wordt opgebouwd op basis van het gemiddelde salaris van de werknemer. Deze regeling zorgt voor een gegarandeerde pensioen uitkering op pensioeningangsdatum. Of u kiest voor een beschikbare premieregeling, waarbijde pensioenpremie het uitgangspunt is. Bij beide vormen kunt u met uw werkener een bijdrage afspreken die met het bruto loon verrekend wordt. 

Laat u adviseren over de juiste collectieve pensioenregeling

Het aanbieden van een pensioenregeling is een complex iets, zeker met meerdere werknemers in verschillende fasen in hun carrière en met verschillende wensen. Advies over een goede pensioenregeling is daarom van groot belang. Daarnaast is het fijn als u kunt terugvallen op de expertise van een adviseur en u zelf niet alles hoeft te regelen. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf? Of bent u benieuwd of uw bestaande pensioenregeling nog voldoet? Neem dan vandaag nog contact op met een pensioenspecialist van Scharenborg bedrijfsverzekeraars in Enschede.

De voordelen van een pensioenregeling voor werknemers

Veelgestelde vragen Pensioenregeling werknemers

Is het verplicht om een pensioenregeling voor mijn werknemers af te sluiten?

Nee, het is niet wettelijk verplicht tenzij dit in de CAO staat. Toch bouwen 90% van alle werknemers pensioen op via hun werkgever. Het is ...

Zitten er voordelen aan het afsluiten van een pensioenregeling voor mij als bedrijf?

Jazeker. De pensioenpremies zijn fiscaal aftrekbaar. Daarbij hoort een goede pensioenregeling bij goed werkgeverschap en versterkt het uw concurrentiepositie bij het zoeken van personeel. Er ...