Waarom staat er een andere naam vermeld op mijn Internationaal Verzekeringsbewijs (Groene kaart)?

Het verzekeringsbewijs (groene kaart) wordt tegenwoordig op naam van de polishouder gezet en niet meer op naam van de hoofdbestuurder. Andere personen mogen uiteraard gewoon het voertuig blijven besturen, mits met toestemming van de polishouder. Wellicht nog even ten overvloede: Mocht een persoon jonger dan 24 jaar regelmatig bestuurder van het voertuig zijn, dan dient dit bekend gemaakt te zijn bij de verzekeraar.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Enschede