Vallen de gasten op mijn boot ook onder mijn pleziervaartuigenverzekering?

Dat is niet bij iedere verzekering het geval. Het is heel belangrijk om na te gaan of de opvarende ook zijn meeverzekerd. Uw adviseur van Scharenborg kan u hier alles over vertellen en u helpen bij het afsluiten van een goede pleziervaartuigenverzekering.

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Enschede