Wat doet een tussenpersoon precies voor mij?

Beheer & Nazorg van verzekeringen

Hieronder wordt met betrekking tot de door Scharenborg geplaatste verzekeringen het volgende verstaan:

• Na de volledige gezamenlijke aanvraag, wordt de verzekering gecontroleerd en geadministreerd.
• Het incasseren en afdragen van de premie, indien en voor zover van toepassing.

• Gedurende de looptijd van de verzekering, in gezamenlijk overleg met u nagaan of de verzekering nog steeds in overeenstemming is met uw risicoprofiel.
• Het periodiek informeren en adviseren met betrekking tot de continuatiemogelijkheden van de verzekering.
• Het na overleg met u opnieuw aanvragen van offerte(s) voor de lopende verzekering(en) en het per contractvervaldatum verlengen van de afgesloten verzekering, voor zover deze datum valt binnen de contractduur van de dienstverleningsovereenkomst en deze dienstverleningsovereenkomst niet is opgezegd.

Schadebehandeling

Hieronder wordt met betrekking tot de door Scharenborg geplaatste verzekeringen het volgende verstaan:

• Het verzamelen en registreren van schadegegevens en het informeren van verzekeraars.
• Nagaan of de schademelding op meerdere polissen dient te geschieden.
• Het in overleg met verzekeraar(s) benoemen van schade-expert(s) en indien gewenst in nauw overleg met u benoemen van een contra-expert.
• Het volgen van de voortgang in de rapportages van expert(s).
• Het in nauw overleg met u voeren van onderhandelingen met verzekeraar(s) voor een tijdige en adequate schadeafwikkeling.
• Het controleren op de voortgang van het schadebehandelingsproces.
• Het incasseren en uitbetalen van de schadepenningen.

Heeft u vragen aan de hand van onze werkzaamheden of wilt u meer informatie over verzekeringen? Neem dan vrijblijvend contact met op met een van de adviseurs van Scharenborg.

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Enschede