'Vijfde gevel' verdient meer zekerheid

09 juni 2022
'Vijfde gevel' verdient meer zekerheid

Het bereiken van het hoogste punt is bij nieuwbouw vaak reden voor een feestje: pannenbier! Toch is het dak vaak een sluitpost op de bouwbegroting. Onterecht, vindt Marc Loke van Boll Dakmanagement uit Enschede. Hij maakt zich sterk voor wat hij de ‘vijfde gevel’ noemt.

Je dak optimaal gedekt

Bij de bouw gaat de aandacht vooral uit naar de vier buitengevels en in mindere mate naar de kwaliteit van het dak, stelt Marc. “Terwijl het juist het dak is dat de hele constructie bij elkaar houdt. Vandaar ‘vijfde gevel’.” Daken zitten ‘hoog’ qua risico. Letterlijk en figuurlijk. “Daarom zou het dak al in de ontwerpfase meer aandacht mogen hebben. Een van de redenen waarom ik graag met de opdrachtgever om tafel ga. Dat is in feite gewoon risicomanagement: welke risico’s ga je aan en welke zekerheden bouw je in. En een dak goed aanleggen is één, maar bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen een groot risico zijn. Niet alleen qua brandgevaar, maar ook met het oog op het gewicht dat een constructie kan dragen. Daar wordt lang niet altijd goed over nagedacht."

Instortingsgevaar

Die aandacht zou er ook mogen zijn voor bestaande daken. “Particulieren, maar ook bedrijven denken soms te makkelijk over de risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan. Terwijl er genoeg verhalen zijn over instortingsgevaar bij bedrijfspanden door een te hoge waterdruk op het dak. Dat kan komen door te krappe of slecht onderhouden afvoeren voor hemelwater of het ontbreken van noodoverlopen, maar ook door een verouderde of verwaarloosde constructie. Met het snel veranderende klimaat, met meer en zwaardere neerslag, moet je daar als vastgoedeigenaar goed op anticiperen.”

Strengere acceptatie

Marc signaleert een striktere koers bij verzekeraars. “Wat accepteren ze wel en wat niet, die normen worden met het stijgen van de risico’s steeds strenger. Begrijpelijk, want het zijn ook gewoon commerciële instellingen. Vanwege de risico’s zijn de premies in onze branche hoog, tussen de 6 en 8 promille van de omzet. Als we door goed beleid van die 8 een 6 weet te maken dan is dat een interessante besparing. Maar of het werk goed gedaan wordt en of veiligheidsbeleid al dan niet voor elkaar is, lijkt voor de premie weinig uit te maken.”

Tussenpersonen

Marc is dan ook van mening dat verzekeraars zich wat meer zouden mogen verdiepen in de inhoud. “Daarom is de rol van de tussenpersoon ook zo belangrijk. Meer dan de maatschappijen heeft die feeling met de ondernemer en de situatie waarin hij of zij zit. Daarom kan juist een tussenpersoon een goede inschatting maken van de risico’s. Maar u merkt als pandeigenaar pas bij schade hoe goed u verzekerd bent en hoe goed de tussenpersoon zijn of haar werk voor u doet.”

Veiligheid

Verzekeren van constructies is één ding, voor alles gaat de zorg van Marc uit naar de veiligheid van zijn mensen. “Valgevaar en het werken met open vuur zijn bij de uitvoering van ons werk de grootste risico’s. Preventie is dus cruciaal. Dat doen we onder meer met toolboxmeetings met onze circa vijftig medewerkers, waar we veel aandacht geven aan bijna-ongevallen. Wat ging er mis en hoe kunnen we dat in het vervolg voor zijn? Ik wil ten koste van alles voorkomen dat ik naar een familie moet om een noodlottig ongeval te melden. Dat is echt mijn ergste nachtmerrie.”

Groene daken

Daken kunnen op het gebied van vergroening een veel grotere rol spelen dan nu het geval is, stelt Marc Loke van Boll Dakmanagement. “Denk aan afwatering, maar ook aan het vergroenen van daken om CO2 uit de lucht te filteren. Duurzame daken, in alle opzichten, zijn wat mij betreft de toekomst.”

Meer informatie?