Koop Watermanagement dankt Scharenborg

Bedrijfsverzekeringen
Koop Watermanagement dankt Scharenborg

We weten het uit contracten, overeenkomsten én verzekeringspolissen: alles wordt strak omschreven. Wat dit kan betekenen, ondervond Koop Watermanagement. Scharenborg bedrijfsverzekeraars bood uitkomst.

Bij een project aan een snelweg in Neurenberg vatte één van de drainagemachines van Koop vlam. Lastig, want de werkzaamheden zouden onvermijdelijk stil komen te liggen. Daarbij was er ook nog schade aan de verzekerde machine. Bij de schadebehandeling bleek helaas dat er ruimte was voor discussie.

Inventarislijst

“We zitten nu een jaar of twee bij Scharenborg, daarvoor hadden we al onze verzekeringen ondergebracht bij de Rabobank”, vertelt Frank Bakker, controller bij Koop. “Rabobank had een inventarislijst met daarop al ons werkmaterieel. Bij overgang naar Scharenborg bleek dat die lijst verouderd was en hebben we ‘m helemaal geactualiseerd.”

Verzekeraar Nationale-Nederlanden was in eerste instantie op basis van de polis van mening dat de betreffende machine buiten de verzekerde boedel viel. Frank Bakker: “Het betrof een gereviseerd exemplaar, opgebouwd met diverse onderdelen van andere machines. Daarbij is het oorspronkelijke type- en serienummer ongemerkt vervangen door een ander nummer.” Strikt genomen was het daardoor een machine die niet op de polis stond.

Conflict kunnen vermijden

Remko Wiggers van Scharenborg zocht de dialoog. “Wij waren overtuigd van de dekking van een schadebedrag van rond een kwart miljoen.” Heen en weer was er discussie, maar uiteindelijk kwam Scharenborg er met Nationale-Nederlanden uit op basis van redelijkheid: het schadebedrag werd uitgekeerd. Frank Bakker: “Door de interventie van Scharenborg zijn we op een nette manier en in goed onderling overleg met Nationale-Nederlanden tot een oplossing gekomen.” “Dit is een casus waarin Nationale-Nederlanden heeft laten zien dat het klantbelang voorop staat”, vult Remko Wiggers aan.

“We zijn Remko en zijn collega’s erg dankbaar voor hun hulp en doorzettingsvermogen”, vervolgt Frank Bakker. “Sowieso zijn we zeer tevreden over de samenwerking. We zullen niet snel op zoek gaan naar een ander verzekeringskantoor.”